🐓 خروس جنگی🎃 (@khooroosjangi)

🐓 خروس جنگی🎃 Открыть в Telegram

✨بزرگترين كانال تفریحی تلگرام✨

برای تبلیغات بعد از خواندن شرایط به ایدی زیر پیام بدید!
@systemads

شرایط تبلیغ
Https://Telegram.me/adskhooroos

تبادل نداریم!!!
رایگان نداریم!!!
عکس مسابقات نمیزاریم!!!
Оценить этот канал Перейти к статистике канала Подписаться на этот канал Рассказать через Telegram

Общая статистика

Последнее обновление: 2016-12-16 17:56:58
838761

Подписчиков
1286

Публикаций

Языковая статистика

Каналу присвоен язык: Персидский
Unknown - 99% (Постов: 1274)
Персидский - 1% (Постов: 12)
К архиву публикаций

25 последних публикаций канала